mandag 11. oktober 2010

E-bokprisene: Hvem tåkelegger?

Jeg er mildt overrasket over reaksjonene fra Jan Omdahl, Eirik Newth og andre på min artikkel om amerikanske e-bokpriser. Ved et par anledninger i det siste har jeg brukt litt tid hos Kindle for å faktasjekke hva slags priser de faktisk opererer med hvis man prøver å trenge bak den magiske 9,99 dollar-prisen for en bestselger som har listepris 27 dollar på papir. For det må jo være denne sammenligningen som ligger bak den utbredet påstanden om at e-bøkene bør kunne koste ned mot 1/3 av p-bøkene?

Så foretar jeg altså en del stikkprøver bak utstillingsvinduet der Kindle viser fram de billige bestselgerne sine, og finner noen kategorier av bøker (fagbøkene) der prisen ser ut til å ligge mellom 5 og 30 % under papirbok, mens den for svært mange andre titler (almen backlist) er nesten identisk for e-bok og papirbok. Jeg har ikke foregitt å levere noen totalstatistikk over amerikanske e-bokpriser, kun peke på at jeg i første omgang er overrasket over hvor høye de er sammenlignet med papirbokprisen. (Det er jo denne sammenligningen som er interessant, det kan ikke være noen nyhet at amerikanske bøker i seg selv er billigere enn norske?) På grunn av disse enkle framleggelsene av fakta beskyldes jeg så for å tåkelegge debatten?


En viktig bakvegg for debatten i disse dager har vært Gyldendals kalkyle som antyder at en e-bok bør kunne koste 25 % mindre enn en p-bok. Svaret på det fra mange har vært at det er altfor liten forskjell, den skal kunne havne ned i 50 % og gjerne langt under. Det var i denne settingen jeg bestemte meg for å sjekke hvordan dette i realiteten ser ut i verdens største e-bokhandel, Amazon.

Det første jeg fant var altså at almen backlist ser ut til å koste ikke 50 % mindre, og heller ikke 25 % mindre, men like mye som papirbøkene. I neste omgang ramlet jeg litt tilfeldig inn på fagbøkene, fordi jeg hadde behov for å kjøpe et par bøker av Robert Picard og lese meg opp på hans teorier om media. Da fant jeg ut at boka hans om Media Product Portfolios koster 74 dollar som e-bok (mot 110 på papir), mens boka om Media Firms koster 69,96 (mot 75,51), altså henholdsvis 32 og 7,5 % mindre enn papirbok.

Prisene på fagbøker ser ut til å være gjennomgående høyere enn skjønn og allmen, men til gjengjeld ser det ut som e-bøkene på dette feltet faktisk koster mindre enn tilsvarende bok i papir. Men fortsatt langt fra 50 % mindre. Mine to stikkprøver på Picard ligger altså 32 og 7,5 % under. Boka om nuclear materials til 6.433 som jeg brukte som spøkefullt eksempel på en dyr bok, koster visstnok 8.000 i papirformat, i så fall er altså den 20 % billigere.

Alt i alt ser jeg få tegn på at e-bokprisene sammenlignet med tilsvarende p-bok ligger veldig langt under, bortsett altså fra de nyeste bestselgerne som det i øyeblikket drives intens priskrig om. Til og med for en god del av bøkene som ligger gratis på www.gutenberg.com, i både Kindle-format, epub og hva du måtte ønske, tar Amazon 2 dollar.

"Den norske e-boka blir ikke like billig som den amerikanske," sier Omdahl, og demonstrerer at han i hvert fall har innsett det. Likevel fortsetter han med å si at "Eirik Newth og Tom Egeland har åpenbart rett i at norske e-bøker bør bli vesentlig rimeligere enn papirboka. Da må også de norske forlagene være tjent med et mer fruktbart utgangspunkt enn Amazons prisliste snudd på hodet."

Men her mener jeg vitterlig det er Omdahl som tåkelegger. Norske forlag (i hvert fall Gyldendal) har jo nettopp sagt at vi mener e-bøkene bør kunne koste 25 % mindre. Og så har jeg bare konstatert i forlengelsen av det, at det gjør de ikke i verdens største e-bokmarked USA, så hvorfor skulle vi tro at de relativt sett kan være så mye billigere hos oss?

Bjarne Buset


16 kommentarer:

Leseplate sa...

Jeg tror mange ble provosert av det første innlegget ditt fordi det i så stor grad handlet om hvorvidt det er mulig å finne dyre ebøker hos Amazon og at du tilsynelatende mente at slike funn kunne rettferdiggjøre generelt høy ebokpris i Norge.

Jeg tok en titt på hva NYT bestselgerne for 14. mai 2000 koster hos Amazon i dag #1. Mine stikkprøver er i tråd med det du skriver over: Papir og ebok koster omtrent det samme (i USA, eks ev. papirporto). Fiksjon gjerne litt mindre i e, fakta gjerne litt mer. (Overvekten er priset i spennet USD 6-16. Det er litt vanskelig å sammenlikne fordi Amazon også tilbyr papirbøker fra andre, ofte til enda lavere priser)

Dette viser at Amazon ikke nødvendigvis selger sine ebøker lavere priset enn sine pbøker. Hvilket er interessant.

#1
http://www.hawes.com/2000/2000.htm

Bjarne Buset sa...

Ja det er lett å bli mistenkt for å ville "suge kvar dråpe blod ut av kundene", som en av de anonyme sier i forrige blog-innlegg. Interesesant at du finner omtrent samme forlholdstallene som meg da.

Bjarne Buset sa...

Jan Omdahl har lagt inn følgende kommentar, som av en for meg uforståelig grunn kommer til meg som epost men ikke kommer fram på bloggen:

Helt enig i at prisforskjell e-bok/p-bok er interessant, og at det er et poeng å fastslå at det ikke nødvendigvis er store forskjeller mellom e-pris og p-pris hos Amazon.

Men det var faktisk ikke dette innlegget ditt handlet om.

I posten over disse linjene skriver du at du er «overrasket» over reaksjonene på en artikkel der du hevder å ha du sammenlignet amerikanske ebokpriser med papirbokpriser. Men det stemmer jo ikke. Det står faktisk ikke et ord om dette i din artikkel, bortsett fra en helt generell bisetning om at det kanskje ikke er så stor forskjell på ebok-verden og papirbokverden.

Min kommentar på Dagbladet.no var en replikk til dette innlegget, der du altså ikke skriver om ebok vs. papirbok, men i stedet driver det jeg opplever som i overkant kreativ argumentasjon mot det du kaller «myten» om at amerikanske ebøker er billige, og «inntrykket som har festet seg» av at de er det.

Alle som tar seg bryet med å se etter, vil jo se at amerikanske ebøker er billige. Amerikanske ebøker blir vel ikke mindre billige av at også papirbøkene er billige? Når du som Gyldendals infosjef og ebok-talsmann skriver noe annet, burde du ikke være så overrasket over å få reaksjoner.

«Sa noen billige e-bøker?», skriver du, og blir ikke bare lest av folk som har brukt tid på å sette seg inn i disse spørsmålene. Hos mindre informerte lesere kan du skape et feilaktig inntrykk av Amazons prisnivå, og jeg ser ikke bort fra at mer konspirativt anlagte lesere enn meg fort vil kunne mistenke at dette gjøres helt bevisst.

Når det gjelder diskusjonen om pris på e-bok vs. pris på p-bok, er den som sagt interessant. Men også i den diskusjonen hører globaliseringen av bokmarkedet med som en viktig faktor. Når vi fra i dag kan også kan kjøpe fraktfrie bøker fra Amazon.co.uk, kommer også de billige engelskpråklige p-bøkene enda nærmere.

Jeg tror alle er tjent med at diskusjonen om hvordan vi skal bevare en bred norsk bokproduksjon oppe i dette tar utgangspunkt i at verden og nettet er fullt av drit billige engelskpråklige bøker - både e og p.


Innlagt av Jan Omdahl til Fra Gutenberg til Google den 11. oktober 2010 19:38

Jan Omdahl sa...

Takk for publiseringshjelp, Bjarne. Tror det ble for mange lenker for systemet. Hadde i mellomtida forfattet en bedre versjon, men den var såpass overlappende at det får holde med den du var så elskverdig å legge ut.

Bjarne Buset sa...

Og til Jan svarer jeg da:

OK, jeg leser meg selv langsomt om igjen og innser at jeg langt fra er tydelig på at det først og fremst er forholdet mellom e og p jeg er ute etter. Dårlig kommunikasjon fra min side, og takk for korreksen. Men jeg tror også "mindre informerte" lett kan få et inntrykk av at alle e-bøker er drit billige, og at mange ble overrasket over prisnivået i seg selv. Jeg selv steilet som sagt da jeg skulle kjøpe Picard, selv om det altså var meg selv jeg møtte i den døra.

Bra med blogg da, så vi slipper å vente på hver ny papiravis for oppklaring.

Og så må jeg tydeligvis oppgradere bloggen min teknisk, blant annet for å få lenker i kommentarene.

Atle sa...

"god del av bøkene som ligger gratis på www.gutenberg.com, i både Kindle-format, epub og hva du måtte ønske, tar Amazon 2 dollar"

Nei, mobil partneren til amazon og dens partneren i ulike land krever $2 for potensiell bruk av whispernet / mobilnett - uavhengig av om du faktisk trenger det (jf kindle wifi)

Logg ut og sjekk faktiske US priser for bedre benchmark ;)

Anonym sa...

Og jeg har betalt mere for e-bøker enn for pocketbøker på amazon. Ganske ofte faktiskt. Så amazon setter nok prisene for å tjene mest mulig penger de også...
/Uora som var en av de anonyme i forrige innlegg.

Tom Egeland sa...

Hva bør en norsk e-roman koste?

Jeg mener vi må operere med to "regnestykker":

1) Hva det FAKTISK koster å produsere en e-bok (parallelt med en papirbok). Her opererer forlagene med beregninger som jeg synes høres høye ut, men det kan også ha sammenheng med mange av de (dyre) løsninger forlagene velger selv. Omkostningene til f.eks. Bokdatabasen og Adobe er ikke gudegitt.

2) Hva markedet (bokkjøperne) FORVENTER at en e-bok skal koste. De mest innbitte forventer (helt urealistisk) like billig bøker som på Amazon (altså under hundelappen). Alle - absolutt alle - forventer billigere e-bøker.

Men: Også bøker er del av en næringskjede. Ikke minst skal forfattere og forlag leve av det. Dessverre, hadde jeg nær sagt, er det også mange andre som vil ha sin (fortjente? ufortjente?) del av kaka (bokkrona). Og det er vel her ett av problemene oppstår - også fordi forlagene er deleiere i et halvt internt, halvt eksternt salgsledd. Forlagene har derfor mange slag å kjempe for å vinne krigen, og frontlinjene kan lett bli utydelige.

Uansett:

Jeg mener at forlagene gjør klokt i å subsidiere e-bøker i mange år fremover.

Forlagene kan ikke regne krone-for-krone hva en e-bok "skal" koste, men må ha et langsiktig perspektiv ("hva skal investeringen koste oss i et tiårsperspektiv for at vi skal tilvenne norske forbrukere en gradvis overgang til e-bøker").

Forlagene må ta inn over seg at forbrukerne har (sikkert urealistiske) forventninger (om lav pris) og i det minste møte dem på halvveien.

Mitt synspunkt: En nyutgitt e-bok bør koste under 200 kroner. Et sted mellom 175 og 199.

Så bør prisen reduseres i henhold til en "tidstrapp". Å vente på billig-e-versjonen blir som å vente på pocketen.

Tom Egeland sa...

Den digitale "sensur" kappet avslutningen og konklusjonen på innlegget mitt, men jeg fikk vel uansett sagt det viktigste...

Google
Error

Request-URI Too Large

The requested URL /comment.g... is too large to process.

Bjarne Buset sa...

@Tom Egeland: Helt enig i at vi må subsidiere framtiden. Det ligger da også inne i kalkylen som sier at e-boka kan koste 25 % mindre, og ikke 50 som du sier. Men for all del, la oss holde dette åpent for diskusjon, fasiten har vi ikke på lenge enda. Men altså: Vårt regnestykke har allerede tatt høyde for subsidiering, etter våre beregninger vil ikke investeringen i Bokdatabasen lønne seg før etter 3-5 år.

Så er jeg enig i at omkostningene både til Adobe og Bokdatabasen kan diskuteres. Dvs. Adobe er nok ikke så lette å krangle pris med, men man kan evt. søke å komme utenom dem på sikt.

Jeg er også helt enig i at man må ta hensyn til hva leserne forventer at en bok skal koste. Men ett eller annet sted på en fallende priskurve her vil vi møte kostnadskurven, og da er det nok en kapitalistisk naturlov at hvis folk ikke er villige til å betale for kvalitet, så får de det ikke.

Det prinsippielle i dette vil jeg ikke tro vi er uenige om, men så spørs det hvor balansepunktet ligger. Jeg tror altså 50 % prisreduksjon er for lavt. Hvis du har sett mine andre bloggposter i det siste om amerikanske e-bokpriser, mener jeg at nivået der støtter mine antakelser.

Kine sa...

Har du lest WWGD?

Bjarne Buset sa...

@Kine: Du mener "sorry, dog's gotta eat"-kapitlet, der han lekser opp hvordan bokbransjen kan revolusjoneres, mens han ber om unnskyldning for selv å ta seg betalt på gamlemåten?

Jarvis har svært mye spennende å komme med, men går dessverre altfor langt i sin profetiske iver, og skaper slik kunstige motsetninger. Et sitat av typen "books are where words go to die" er selvsagt veldig tøft, men du skal legge veldig mye godvilje til for å gi ham rett. Det faktum at e-bøkene åpner nye, fantastiske muligheter burde ikke settes opp mot papirboka som medium, i hvert fall ville ikke jeg gjort det, i hvert fall ikke så tidlig i den digitale revolusjonen. Hvor blir det av alle skrekkvisjonene som digitale evangelister ellers er så glade i, kan vi ikke se for oss et 2084 der hele det verdenshistorisk omspennende google-biblioteket bestyres av en 101 år gammel Sirgey Brin som bestemmer alt vi får lov å tenke, og at papirboka da er det eneste mediet som unnslipper kontrollen?

Jaja, langt svar på kort, men inspirerende spørsmål.

Bjarne Buset sa...

Liten regnefeil der, både Brin og Larry Page vil selvsagt bli 111 i 2084.

Kine sa...

Har ikke kommet dit enda, er midt i boka og er helt oppslukt. Så nei, det var ikke det jeg tenkte på i første omgang. Det Jarvis poengterer igjen og igjen er at kunden er den nye sjefen, bloggerne er den nye WOM, produsenter må gi fra seg kontrollen og engasjere brukeren i produksjonen.

Når jeg leser bloggen din ser jeg at flere har kommentert og kommer med ideer og tips om hvordan de ønsker å se utviklingen av eboken, det er disse engasjerte brukerne som kommer til å være dine kunder, burde du ikke ta dem mer på alvor?

Han poengterer også at det er avgjørende å se på hvilken bransje man egentlig er i, du prater veldig mye om penger, og veldig lite om bøker.....?

Kine

Bjarne Buset sa...

@ Kine: Jeg er som sagt helt enig i at Jarvis har masse gode poenger, men det er ikke så mye nytt i dette som han og andre vil ha det til. At kunden er sjefen, har alle som driver butikk visst i alle år. Det nye er at vi får en mye kjappere og tettere dialog gjennom twitter, facebook osv. Det bruker vi da også aktivt, diskusjonene på denne bloggen her er jo nettopp en utmerket måte å lytte til reaksjonene blant de mest engasjerte e-bokkundene. I arbeidet med apper av typen barneboka Tambar som vi nettopp har lansert, bruker vi twitter og blogger aktivt til både å kommunisere og samle inn kundenes ønsker om forbedringer.

At jeg kunne snakket mer om bøker, har du helt rett i, men akkurat denne bloggen er tenkt å handle om bransjespørsmål, forretningsutvikling og teknologi. Usikker på om jeg skal blande det og bokstoffet for mye og har derfor lurt på å lage en egen blogg for bokstoffet. Inntil videre er #bokfredag på twitter et sted der jeg er med og snakker bøker.

Kine sa...

Du har sikkert lest digitaliseringsrapporten, og der skrives det om "the tiping point", denne ble skrevet i 2008, før apple lanserte iPaden. Er du ikke enig i at vi tipper snart? Er det ikke da litt rart at digitaliseringen ikke har kommet lenger i Norge? Er dere i gyldendal redde for å miste marked hvis dere ikke er ute med tilbud til brukerne i tide?

Også synes jeg også det er rart at amazon, kindle og momsfritak går igjen og er det eneste som går igjen i pengedebatten, har andre alternativer blitt vurdert? som reklame i bøker? slik bookboon.com har gjort.