torsdag 16. september 2010

Ingen planer om å sponse papirbok

Av Fredrik Nissen, sendt Dagsavisen 16.9.2010

Det er grunn til å berømme Dagsavisen som i går brukte en helside på et litt kjedelig og komplisert, men svært viktig regnestykke om hva en e-bok kan koste. Men overskriften "vil sponse papirboka" viser at avisen har misforstått meg på det punktet. Jeg mener ganske riktig at vi trenger å opprettholde fysisk bokhandel i mange år framover, og jeg tror til og med leserne og forfatterne kommer til å ønske det. Men dette har ingen ting med mitt regnestykke for e-bokkostnader å gjøre, det ligger ingen sponsing av papirbok inne i det.

For det første: Vi vil ønske velkommen alle profesjonelle detaljister som ønsker å selge ebøker. Salg av ebøker vil ikke på noen måte bli forbeholdt norsk bokhandel. OG samme ytelser fra ulike salgsledd vil naturligvis gi samme økonomiske betingelser fra forlaget. Vi ønsker altså det motsatte av sponsing og beskyttelse; vi ønsker konkurranse i salgsleddet for mest mulig effektiv spredning av eboka.

Når Dagsavisen forundres over at bokhandlerne – og altså også andre salgsledd - skal ha "så mye som 30 %" av bokkrona også i framtiden, anbefaler vi å rette blikket mot USA og den beinharde krigen om e-bokkundene som foregår mellom to av verdens største teknologiselskaper, Apple og Amazon. Ingen av disse har noen fysisk bokhandelkjede å forsvare. Likevel tok Amazon hele 65 % av bokkrona så lenge de i praksis var monopolist på e-bok, mens de nå har latt seg presse helt ned i 30 % av konkurransen fra Apple. Er det grunn til å tro at salgsledd for ebøker – herunder norsk bokhandel - i det knøttlille, norske markedet skulle kunne greie seg med mindre?

Fredrik Nissen
Adm.dir Gyldendal Norsk Forlag

Ingen kommentarer: