fredag 17. september 2010

Hegnars regnefeil om e-bøker

(Av Fredrik Nissen, publisert i Finansavisen 20. september)

Trygve Hegnar belærer meg om e-bokøkonomi i sin lederartikkel 17. september. Hegnar er utvilsomt flink til å lese tall, av og til sliter han litt mer med ord. Det er tydelig at ordet "bokhandel" har virket som en rød klut på ham når han leser mitt regnestykke om e-bokøkonomi i Dagsavisen 16. september.

Dagsavisens overskrift om at jeg "vil sponse papirboka" viser at også de misforstår meg på det punktet, så det er åpenbart at jeg må uttrykke meg klarere. Jeg mener ganske riktig at vi trenger å opprettholde fysisk bokhandel i mange år framover, men dette har ingen ting med mitt regnestykke for e-bokkostnader å gjøre, det ligger ingen sponsing av papirbok inne i det.

For det første: Vi vil ønske velkommen alle profesjonelle detaljister som ønsker å selge e-bøker. Salg av e-bøker vil ikke på noen måte bli forbeholdt norsk bokhandel. Og samme ytelser fra ulike salgsledd vil naturligvis gi samme økonomiske betingelser fra forlaget. Vi ønsker altså det motsatte av sponsing og beskyttelse; vi ønsker konkurranse i salgsleddet for mest mulig effektiv spredning av eboka.

Når Hegnar og Dagsavisen forundres over at bokhandlerne – og altså også andre salgsledd - skal ha "så mye som 30 %" av bokkrona også i framtiden, anbefaler vi å rette blikket mot USA og den beinharde krigen om e-bokkundene som foregår mellom to av verdens største teknologiselskaper, Apple og Amazon.

Ingen av disse har noen fysisk bokhandelkjede å forsvare. Likevel tok Amazon hele 65 % av bokkrona så lenge de i praksis var monopolist på e-bok, mens de nå har latt seg presse helt ned i 30 % av konkurransen fra Apple. Er det grunn til å tro at salgsleddet for e-bøker – herunder norsk bokhandel - i det knøttlille, norske markedet skulle kunne greie seg med mindre? Hvis Hegnar kan tilby oss profesjonelt salg av e-bøker gjennom sin egen nettbokhandel på slike betingelser, kan vi starte samtaler i morgen.

Fredrik Nissen
Adm.dir Gyldendal Norsk Forlag

Ingen kommentarer: