onsdag 12. mai 2010

Risikabel litteraturpolitikk

(Publisert i Dagbladet 12.5.2010)

Hva er det med SV som insisterer på å momsbelegge e-bøkene og dermed i praksis legge om en litteraturpolitikk som resten av verden misunner oss? Er dette bevisst politikk, eller bare manglende kunnskap om hva som skjer på e-bokfronten akkurat nå?

La oss håpe det er det siste, og det kan faktisk se ut som det hele bygger på en misforståelse: "Vi ønsker ikke å utvide momsfritaket," sier SVs statssekretær i finansdepartementet Roger Schjerva til Klassekampen 5.5. "Å øke støtten til produksjon av bøker /.../ kan gjøres på mange andre måter." Men spørsmålet her er ikke om man skal øke støtten til norsk litteratur, men om man skal opprettholde den eller ikke.

De fleste tror jo at e-bøkene kommer til å erstatte papirbøkene, ikke at de vil utvide markedet. Det hadde selvsagt vært en drøm om e-bøkene kunne få unge menn til å lese romaner. Men den gjennomsnittlige Kindle-kjøperen er ikke en teknologikåt, ung mann, men nettopp det romanlesende kjernepublikumet: Kvinner rundt 50 (66 % av Kindle-eierne er kvinner, 69 % er over 40 år). Bransjetallene fra USA bekrefter at det ikke er en utvidelse som skjer, men en kannibalisering av papirboka: Den totale bokomsetningen faller mens e-boksalget øker eksplosivt. Et nei til momsfritak på norske e-bøker nå er derfor på sikt ensbetydende med en avvikling av momsfritaket for norsk litteratur som sådan.

Når Schjerva følges opp av SVs medlem i finanskomiteen, Lars Egeland, styrkes min mistanke om at vi snakker forbi hverandre: "Moms på digitale bøker er ikke nytt, slik var det også under den forrige regjeringa," sier han i Dagbladet 7. mai. "Konflikten er klassisk: Kulturpolitikerne ønsker momsfritak, Finansdepartementet stritter i mot. Dermed har vi hatt en fastlåst situasjon i flere år som det er på tide å komme ut av. Skulle vi fjerne momsen måtte vi øke alle andre skatter med en fjerdedel."

Fjerne momsen fra hva da? Hele poenget er jo at det ikke fins noen norsk e-bokomsetning å fjerne momsen fra, hele lanseringen av de norske e-bøkene er satt på vent nettopp på grunn av denne absurde diskusjonen. Det er tvert imot slik at vi prøver å skape en e-bokomsetning og få til en bærekraftig digitalisering av norsk litteratur, slik at ikke de tre amerikanske gigantene Amazon, Apple og Google overtar hele den norske bokbransjen, og nordmenn velger å lese på engelsk i stedet. At SV i en slik situasjon ønsker å øke statens inntekter fra en bokomsetning som i beste fall vil holde seg stabil, i verste fall synke som en stein, slik vi har sett det i musikkbransjen, ja det er mildt sagt vanskelig å forstå.

Ingen kommentarer: