torsdag 8. oktober 2009

Underlig sololøp fra NRK Aktivum

Publisert i Aftenposten 8.10.2009

I et intervju med Aftenposten mandag 5. oktober forteller forlagsdirektør Jørgen Klafstad i NRK Aktivum at forlaget håper å være først ute med nyutgitte ebøker. I tillegg håper han at de kan "lansere sin egen løsning for salg av e-bøker før den store bransjeløsningen for alle forlag."

Men hvorfor er det så viktig for NRK Aktivum å gå solo med dette? Mens resten av norsk bokbransje jobber sammen for å løse store utfordringer i det digitale forleggeriet, setter Klafstad kjekt betingelsene for hvordan han mener det bør være på tre viktige punkter: Moms, prisnivå og sikring mot piratkopiering. At vi alle ønsker momsfritak også for ebøkene, er det ingen grunn til å diskutere. De to andre punktene er derimot betydelig mer problematiske..

Først prisen: For å tilfredsstille kundens forventning om lav pris, mener Klafstad at en papirbok til kr 349,- bør koste kr 199,- som ebok. Trekker vi momsen fra dette, så er vi på kr 150,- (vi forutsetter at han har tenkt å betale moms, ikke bedrive sivil ulydighet). I så fall koster eboka ca 43 % av papirboka, og vi er svært nær det nivået for en ren priskrig på bestselgere som ebokforleggeriet i USA har havnet på. Dette er selvsagt hyggelig for kunden, men Klafstad vet godt at med et slikt prisnivå vil det være økonomisk umulig å drive et kvalitetsforleggeri i Norge. Det angår kanskje ikke Klafstad; han sitter trygt i NRKs lisensfinansierte favn og kan tillate seg å leke butikk. Men for svært mange forfattere, oversettere, forlagsmedarbeidere og - i siste instans - lesere, er invitasjonen til en ødeleggende priskrig initiert av NRK ganske forstemmende.

Dernest kopisikringen: Igjen for å tilfredsstille kundens forventninger, vil ikke Klafstad bruke såkalte tekniske kopisperrer på bøkene. Diskusjonen om kopisperrer er for lang til å føre her, men la oss bare konstatere at ingen av de store, internasjonale aktørene foreløpig selger bøker uten slike sperrer. Igjen er det forstemmende å oppleve at NRK - i en tid da rettighetshaverne samlet slåss mot ulovlig digital utnyttelse - går i bresjen for en laissez-faire-holdning til rettighetsproblematikken.

Med dette utspillet demonstrerer NRK Aktivum en type holdningsløst og kortsiktig kundefrieri som nok vil appellere til kobbelet av fildelingsideologer, men som burde være en kulturinstitusjon som NRK fremmed. Dumping av priser for å skaffe seg oppmerksomhet og markedsandeler er på ingen måte noen ny forretningsideologi. Den som prøver seg på sånt må enten ha pengesterke investorer i ryggen, eller eiere som bryr seg svært lite om inntjening. NRK Aktivum har åpenbart begge deler.

Fredrik Nissen og Bjarne Buset
Adm.dir og informasjonssjef i Gyldendal Norsk Forlag.

Ingen kommentarer: