lørdag 1. august 2009

Piratkopiering og verdiskapning

Publisert i Klassekampen 1.8.2009

To debattanter har kommentert intervjuet med undertegnede om piratkopiering i Klassekampen de siste dagene. Bård Vegar Solhjells forsikring 31.7 om at SV vil respektere opphavsretten er for så vidt beroligende, og den skrekkvisjonen av et overvåkningssamfunn han beskriver er det selvsagt ingen som ønsker seg.

Likevel skurrer det litt når han kategorisk slår fast at ”tiltak mot ulovlig fildeling kan ikke kompromisse med nettnøytraliteten og personvernet.” All jus og politikk er vel til syvende og sist en form for kompromisser, og ett eller annet sted må foten settes ned for piratkopieringen. Det er faktisk politikernes jobb å trekke disse grensene, selv om tiltakene skulle være upopulære i deler av befolkningen. Solhjell burde derfor se nærmere på muligheten for å stenge Pirate Bay-trafikken hos Telenor, og spørre seg om dette ikke er en mindre drastisk løsning i forhold til personvernet enn de fleste andre løsninger, i stedet for nærmest å latterliggjøre forslaget slik han gjorde på NRK tidligere i sommer..

Venstremedlem Halvor Gregusson på sin side avviser 28.7 mine argumenter fordi jeg representerer et stort forlag. "Har stordistributøren plutselig begynt å tale små kulturdistributørers sak, eller er det et utsagn for egen vinning?" spør han, som om det skulle være en naturbestemt motsetning mellom store og små aktører, eller at man nødvendigvis tar feil fordi om man er stor.

Det er helt riktig som Gregusson sier at nettet gir oss muligheten til å hoppe over fordyrende mellomledd. I bokbransjen betyr dette konkret at vi bl.a. sparer utgifter til trykkeri, analog distribusjon og landbasert bokhandel. Men for det første oppstår det nye kostnader: til formattering, database, servere, programvare, vannmerking eller kopibeskyttelse, og ikke minst kundeservice og veiledning.

For det andre er det en god del kostnader som ikke forsvinner: Fortsatt må bøker vurderes, redigeres, språkvaskes, korrekturleses, markedsføres og selges. Dette er oppgaver som per i dag gjøres av nærmere 1000 norske forlag. Tre av disse er store, noen få er mellomstore, men det store flertallet er selvsagt småforlag. Svært mange er forfattere som publiserer på eget forlag.

Mitt enkle poeng i diskusjonen om det Venstre kaller "legalisering av ikke-kommersiell fildeling" er at jeg tviler på om de har tenkt skikkelig gjennom konsekvensene. Det er vel og bra at de vil kompensere kunstnerne ved lisensavgift eller over statsbudsjettet (bortsett fra at det lett vil gi dem en følelse av å gå på trygd). Men hvordan har de tenkt å kompensere for alt det andre arbeidet som skal til for å skape bøker eller andre kulturprodukter? Hvis de ikke har en plan for det, er det en hel bransje som forsvinner, enten forlagene er store eller små. I så fall må forfatterne, i tillegg til å skrive, gjøre alt forlagsarbeidet selv. Og de vil ikke kunne ta betalt for det.

Bjarne Buset
informasjonssjef Gyldendal Norsk Forlag

Ingen kommentarer: