torsdag 28. oktober 2010

Internett: Vill vest eller Big Brother?

Publisert i Dagbladet 28. oktober 2010

Dagbladet mener at de 37 opphavsrettsorganisasjonene bak aksjonen Dele, ikke stjele (DIS) er på viddene i sitt forsvar for opphavsretten og opptrer som nyttige idioter for kommersielle aktører. Samtidig nekter Dagbladet selv å peke på farbare veier for å komme seg ned fra viddene til sivilisasjonen igjen.

DIS har sendt et grundig, 11-siders juridisk notat til Kulturdepartementet der de understreker at de "er svært opptatt av at håndhevingen av opphavsretten /.../er godt balansert mot hensynet til personvern, rettssikkerhet og informasjonsfrihet." Som en ramme for denne balansen angir de europeisk rettspraksis slik den utøves blant annet av EMD - den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen.

Dagbladets mediekommentator Jan Omdahl kaller dette "forslag som bringer oss inn i /.../overvåkingssamfunnets rettsvilkårlige mørke," og sjefsredaktør Lars Helle gir ham full støtte. I et intervju med fagbladet Journalisten erklærer han seg som tilhenger av en mer moderne tilnærming til opphavsretten, og mener vi må oppdra samfunnet til å håndtere de digitale mediene uten bruk av straff.

Etter min mening er det Helle som er både umoderne og umoden i denne debatten. Poenget med Dele, ikke stjele er, som navnet sier, at vi har forlatt skyttergravsposisjonene, slik man også har gjort ellers i Europa: "Europeans will not embrace technology they do not trust," heter det i EU-notatet Digital Agenda for Europe. "The digital age is neither "big brother" nor "cyber will west"."

Hvis internett er et fristed "der straff ikke kan brukes", hva slags innhold vil folk dele der da? Havner ikke da mer og mer av innholdet "behind the paywalls" eller sågar på et lukket, betalbart, alternativt nett? Vil man ikke da nettopp måtte bruke både kapital og teknologi til å bygge bolverk i stedet?

Suksessen til teknologikjempene Amazon og Apple bygger i stor grad på at de får med seg innholdsprodusentene fordi systemene deres er relativt sikre. Baksiden av den medaljen er at mindre aktører tvinges til å kanalisere innholdet via de store, som låser både kunder og innholdsskapere inne.

Jo lavere status opphavsretten har, dess sterkere må de teknologiske bolverkene være, dess dyrere blir innholdet for kundene, dess større blir monopolene, og dess mindre fritt blir internett. Hvis Dagbladet ikke skjønner dette, er det de som risikerer å bli nyttige idioter, og da for mye sterkere kommersielle aktører enn de som er samlet i DIS.

Bjarne Buset
informasjonssjef Gyldendal Norsk Forlag

Ingen kommentarer: