onsdag 23. juni 2010

Småforlagene tjener mer enn de store

I et innlegg i Dagens Næringsliv nylig hevdet jeg på et litt løst faktagrunnlag at de små forlagene ofte tjener mer enn de store, og at dette rimer dårlig med klagesangene over de stores maktmisbruk. I siste nummer av Bok og Samfunn og i dagens DN kan vi lese fasiten for 2009. Listen over de ti mest lønnsomme forlagene målt etter driftsmargin er slik:

Juritzen 38,5 %, Bazar 29,4 %, Kom 23,7 %, Abstrakt 17,5 %, Kagge 17,0 %, Fritt 16,1 %, Font 15,2 %, Manifest 12,5 %, Lydbokforlaget 9,9 % og Pantagruel 9,8 %. Driftsmarginen for de tre store er Cappene Damm 7,1 %, Gyldendal 5,4 % og Aschehoug 0,5 %.

Ingen kommentarer: