søndag 3. april 2011

Forvirret Forbrukerråd om e-bøker

Det er synd at Thomas Nortvedt i Forbrukerrådet har så hastverk med å kritisere Bokskya at han gjør det dagen før han får sjansen til å se og forstå den ferdige løsningen. I store oppslag både i Aftenposten og på egne websider serverer han grov kritikk basert på misforståelser som kunne vært oppklart med en enkel telefon. Slik bidrar Forbrukerrådet dessverre til å feilinformere og sementere fordommer i stedet for å støtte en åpen, norsk løsning mot de lukkede amerikanske.

Når Nortvedt hevder at Bokskya “fratar andre muligheten til å selge forlagenes bøker,” har han tydeligvis ikke skjønt det helt grunnleggende poenget i at Bokskya er en distribusjonssentral, ikke en bokhandel. “Bokskya tilbyr ikke utenlandske bøker,” hevder han, men det har jo norske nettbokhandlere gjort i årevis allerede, og de vil selvsagt sy løsningene sammen etter hvert.

Forlagene selger til akkurat hvem de vil hvis bare forretningsbetingelsene er akseptable. En rekke norske forlag har solgt e-bøker i flere år gjennom digitalbok.no, i forrige uke lanserte 14 forlag sine bøker gjennom emviem.com. Bokskya er et tilbud til alle forlag i Norge som de kan bruke eller forkaste, det er ingen som tvinger dem.

Bokskya har heller ingen makt til å hindre andre salgsledd enn eierne sine i å selge e-bøker. Hvis Amazon, Apple, Google eller andre norske aktører vil selge norske e-bøker, må de ganske enkelt gå i forhandlinger med forlagene og tilby en attraktiv markedsplass og akseptable betingelser. Det eneste Bokskya har sagt, er at de ikke uten videre vil slippe konkurrerende salgsledd inn i en teknisk infrastruktur som de selv har investert sine penger i, det burde ikke være særlig oppsiktsvekkende.

Det som er oppsiktsvekkende, er at Thomas Nortvedt på vegne av norske forbrukere uten forbehold anbefaler bransjen å “la de som har erfaring med disse plattformene slippe til – som Apple og Amazon, som har vist at dette er noe de kan.” Jeg trodde Forbrukerrådet var stolte av sin iTunes-kampanje der de var med og kjempet mot Apples innelåsende systemer. Men nå sier Nortvedt at “skrekkscenariet er at det etter hvert vil vokse frem en rekke nettsteder hvor det vil bli solgt e-bøker, noe norske forbrukere ikke vil være tjent med.”

Jeg tror neppe Nortvedt mener det vil være en fordel at Kindle stikker av med hele greia, men han er tydelig redd for at det skal bli for fragmentert også: “Det er veldig uheldig at markedet blir så fragmentert at du må vite hvilket forlag en bok er gitt ut på for å vite hvor den selges.” Det er nettopp denne motsetningen mellom full innelåsing og full forvirring Bokskya har hatt ambisjoner om å løse. Bokskya er en god teknisk løsning for norske lesere fordi den gjør alle bøker lett tilgjengelig via alle leseapparater med standardisert format og sikker lagring – samtidig som den tillater konkurranse både i forlags- og salgsleddet.

At ikke alle forretningsavtaler er på plass samme dag den tekniske løsningen lanseres, beviser bare at norsk forlagsbransje verken er sendrektig (nå lanseres Bokskya selv om ikke alt er 100 %) eller mafios (vi kan ikke tvinge noen til å være med). Det trodde jeg Forbrukerrådet burde sette pris på?

Bjarne Buset

Ingen kommentarer: